debataandemarktoverig

Salon op Zondag

ORANJE BOVEN .....?
Rol en betekenis van erfelijk koningschap binnen democratie in deze tijd

Zondag, 18 april 2010
15.00-17.00 uur, zaal open 14.30 uur
Centrale Bibliotheek Enschede

Pijpenstraat 15

Inleiding:
Gerard Aalders, auteur van het boek
‘De Prins kan mij nog meer vertellen; Prins Bernhard feit en fictie'.

Panel:
Diet Boes, vice vz. Oranjevereniging Enschede
Leo Verhoef, land.secr. Nieuw Republikeins Genootschap

Moderator: Hans Bellert, RTV Oost
Gedicht: Bob Boswinkel, dichter
Live Muziek: Dick Westerink, pianist

U bent van harte welkom en uw mening stellen we zeer op prijs!
Gratis entree incl. koffie en thee.

Stellingen Oranje Boven...?
1. Het erfelijk koningschap is strijdig met artikel 1 van de Grondwet.
2. De privileges (zoals belastingvrijdom) van het koninklijk huis zijn strijdig met democratische beginselen.
3. Een president is duurder dan een koning.
4. Het koningshuis als samenbindend element van de natie heeft meerwaarde.

Kronen en maskers, maskers en kronen

 

van alle tijden

het zich vermaskeren

het zich verheffen

ten koste van

over ruggen van


dan opeens vallen maskers

rollen kronen

stelt men verbaasd de vraag

dat niets, 

was dat alles?


als antwoord

vervormt een andere binnenkant

in buitenkant

een andere hoed in kroon

stoel in troon


opnieuw golft het getij van de tijd

een nieuwe ontmaskering

nieuwe ontkroning

met weer die vraag

weer dat antwoord


maskers en kronen

kronen en maskers

tronen op tronen

tronies op tronen

en altijd die vraag


Bob Boswinkel

Via de websites van Debat aan de Markt www.debataandemarkt.nl en Huis aan Huis www.huisaanhuisenschede.nl kunt u op de stellingen en polls reageren.