debataandemarktoverig
20091105 Recht of onrecht? Debat over de Nederlandse rechtspraak

Een debat i.v.m. de Open Dag van de Rechtspraak om een dialoog met burgers over de rechtspraak aan te gaan. 

Tijdens dit debat worden twee hoofdthema’s behandeld.

Aanpak ontspoorde jeugd

Jeugdcriminaliteit blijkt nog steeds een groot probleem. Hoe gaan wij om met jeugdige delinquenten? Hoe voorkomen we dat jeugdige veelplegers uitgroeien tot draaideurcriminelen?  Moeten kinderen onder de 12 strafrechtelijk vervolgd worden ? En dienen jongeren tussen 12 en18 berecht te worden via het volwassen strafrecht? Welke specifieke problemen kennen we in Twente?

Te lichte straffen

Een groot deel van de Nederlandse bevolking is van mening dat rechters over het algemeen te licht straffen. In de publieke opinie komen veroordeelden te snel vrij of wordt een taak- of leerstraf opgelegd. In hoeverre zijn de  strafdoelen vergelding, resocialisatie en voorkomen van herhaling nog actueel? In hoeverre komt de strafmotivering van de rechter overeen met de wensen van de samenleving? 

5 november 2009 van 19.30 tot 21.30 uur

Theater Concordia, Oude Markt 15, Enschede

Gratis entree, iedereen is welkom. Kom en geef uw mening.

De avond is interactief en de burger speelt hoofdrol met haar/zijn mening.

Met:

Liesbeth Venekatte, Rechter

Patricia van der Valk, Officier van Justitie

Robert Speijdel, Advocaat

Rita Harmelink, Jarabee jeugdzorg

Bert van der Wilk, Humanitas

Hans van Agteren, Ondernemer, politicus

Han Pape, opiniemaker (De Roskam), column over de rechtspraak

Hans Bellert, televisie presentator (Rtv Oost), discussieleiding

Secil Arda, voorzitter (Debat aan de Markt), zaalparticipatie

U kunt reageren op een aantal stellingen en polls via www.debataandemarkt.nl of www.huisaanhuisenschede.nl

Debat aan de Markt Enschede, debatcentrum voor Oost Nederland organiseert dit debat over de rechtspraak in samenwerking met Rechtbank Almelo en ondersteuning van Forum voor Democratische Ontwikkeling en Raad van de Rechtspraak.

 

Stellingen tijdens het debat waarop u kunt reageren:

Aanpak ontspoorde jeugd :

1) Ouders moeten mede gestraft worden voor de misdaden van hun kinderen tot 16 jaar.

2) Iedere samenleving heeft de jeugdcriminaliteit die hij verdient: alle burgers hebben een verantwoordelijkheid om die aan te pakken.

3) Onder 21 jaar geen alcohol.

4) Kinderen hebben het recht om hun grenzen te verkennen: ook jonge criminelen zijn onze hoop voor de toekomst.

Te lichte straffen:

1) Rechters straffen te licht.

2) Werkstraf is géén straf.

3) Na drie veroordelingen voor winkeldiefstal 5 jaar de cel in.

4) Dronken rijders moeten altijd de cel in.

5) De gevangenis is een prima leerschool voor criminelen

Kort verslag van het debat:

Beeldvorming en onderbuikgevoelens ware probleem
Twente mag trots zijn op lage criminaliteitcijfers

Zijn we nu werkelijk te mild in rechtspraak zoals bepaalde media dagelijks melden en wordt de jeugd echt niet goed aangepakt? En hoe is de situatie in Twente?

In het kader van de Week van het Recht vond op 5 november 2009 in Theater Concordia Enschede het debat over de Nederlandse rechtspraak plaats. Opiniemaker Han Pape zet de toon door de kern van het probleem te verschuiven van de rechtspraak naar de rol van mediazoekende advocaten, politisering van rechtspraak en bedreiging van het ‘recht op recht omdat de sociale advocatuur naar de filistijnen is geholpen.’ Jongeren waarvoor geen plek is in de hulpverlening worden vastgezet in ons zogenaamd beschaafde land en de ongefundeerde roep om zwaardere straffen weerklinkt steeds vaker. Terecht of onterecht?

Beeldvorming en werkelijkheid liggen ver uit elkaar, onderstreept Patricia van der Valk, Officier van Justitie. Advocaat Robert Speijdel benadrukt dat in de meeste gevallen straf op maat geleverd wordt maar dat de onwetendheid en onkunde bij het publiek maakt dat straffen publiekelijk verkeerd worden ingeschat.

Hans van Agteren, ondernemer en politicus voor Burgerbelang Enschede: ‘In Enschede willen 45.000 jongeren hun grenzen verkennen en gelukkig gaat dat in de meeste gevallen goed.’ Rita Harmelink van Jarabee Jeugdzorg ziet jaarlijks zo’n 1.000 probleemjongeren waarvan de meesten tijdig worden bijgestuurd. ‘Met 85 procent van de jeugd gaat het goed en aan die 15 procent hebben we onze handen vol. Als het rebelleren over de grenzen van de maatschappij gaat, moet er ingegrepen worden. Meestal nemen ouders hierin hun verantwoordelijkheid maar soms moet hulpverlening of justitie eraan te pas komen.’

‘Van de gevallen die wij zien is 70 procent ‘first offender’ en die komen niet terug. Landelijk gezien mogen we trots zijn op dit cijfer.’ Rechter te Almelo Liesbeth Venekatte voegt toe dat er daarnaast jonge veelplegers zijn waarbij vastzetten onontkoombaar is. Vaak is er sprake van zogenaamde ‘multi-problem gezinnen’ waarbinnen structureel van alles mis is.

Uit de zaal klinken verschillende geluiden naar aanleiding van de stellingen, maar zowel forumleden als het Enschedese publiek benadrukken vooral nuances en lijken daarmee niet mee te gaan in de landelijke tendens van ‘stelling nemen vanuit zogeheten onderbuikgevoelens en heersende onrust en onvrede’. Wellicht heeft dat iets te maken met het feit dat Enschede een van de veiligste gemeenten van Nederland bleek in een onderzoek van opinieblad Elsevier, zoals het publiek aanvoert.

Discussieleider Hans Bellert is volgens iemand uit de zaal de enige die steeds de problemen benadrukt, terwijl panel en publiek zeggen dat het wel meevalt. ‘Maar je vertegenwoordigt wel degelijk een gevoel. We kunnen hier wel gaan zitten concluderen dat er geen probleem is, maar het probleem van de beeldvorming en de daarmee gepaard gaande spanningen in de sociale structuur zijn hiermee niet opgelost. Het gaat veel meer om het feit hoe de publieke opinie omgaat met het gegeven, dan om het gegeven zelf.’ Want onderbouwd door cijfers, valt de realiteit wel mee. Dat is de bemoedigende conclusie van vanavond.