debataandemarktoverig
Verkiezingsdebat Provinciale Staten

 

VERKIEZINGSDEBAT

VOOR DE PROVINCIALE STATEN

 Op 2 maart a.s. gaan we naar de stembus. Welke rol speelt de provincie?

Op wie gaat u stemmen? Wat denken de politici over verschillende vragen, die de kiezer heeft?

We stemmen ook indirect op de eerste kamer. Hoe zitten de politieke verhoudingen na de verkiezingen in ons land?

Woensdag, 23 februari 2011,

20.00-22.00uur, inloop 19.00 uur

In de Centrale Bibliotheek Enschede,

Pijpenstraat 15 te Enschede

 Discussieleider: 

prof. dr.  Kees Aart hoogleraar politicologie  Universiteit Twente

 

Thema’s o.a.:

VERKEER, LUCHTHAVEN TWENTE, PLATTELANDSONTWIKKELING, ECONOMIE, ZORG, CULTUUR, WATER, LANDBOUW.

 

Deelnemers:

 

·        Job Klaasen (VVD)

·        Frank Futselaar (SP)

·        Daphne Dertien (GL)

·        René Tenkink (PvdA)

·        Rob Engberts (CDA)

·       Aart Karssen (D66)

 

Voorzitter: Secil Arda (Debat aan de Markt)

 

Via de websites van Debat aan de Markt  www.debataandemarkt.nl en

Huis aan Huis www.huisaanhuisenschede.nl kunt u op de stellingen reageren.

 

Gratis entree. Uw mening stellen we zeer op prijs, kom en doe mee!

PS-verkiezingsdebat stellingen:

1 - Luchthaven Enschede is een economische zegen.

 

2 - Bescherm en behoudt de Twentsche natuurgebieden en voeg ze tesamen.

 

3 - Twente moet beter bereikbaar worden. Files zijn een plaag, verbeter het 

      operbaar vervoer.

 

4 -  Wij hebben de provincie niet nodig, weg ermee.