debataandemarktoverig
Vriendschapdictee en debat 

CULTURELE VERSCHILLEN, TOCH VRIENDEN!

Inleiding en debat met Khalid Boudou

Woensdag, 21 maart 2012

Van 19.15 tot 21.15, inloop 19.00 uur

Centrale bibliotheek Enschede, Pijpenstr.15

N.a.v. het thema van de boekenweek 2012, ’vriendschap en andere ongemakken’, vindt in de bibliotheek het Enschedees dictee plaats van 19.15  tot 20.00 uur. De tekst is gemaakt door Kees van Kampen.

Na afloop van het dictee tussen 20.00 en 21.00 uur is er een debat onder leiding van Khalid Boudou, auteur van o.a. Het Schnitzelparadijs en Pizzamaffia. In verband met het boekenweekthema wordt gedebatteerd over vriendschappen en culturele verschillen.

Onze samenleving is cultureel kleurrijk. Wij hebben vele vrienden die van elkaar verschillen. Zolang je met elkaar communiceert en elkaar respecteert bloeien de vriendschappen, ook al heb je verschillende achtergronden. Kennen de vriendschappen überhaupt culturele grenzen? Is dat juist niet spannend en aantrekkelijk als je van elkaar verschilt en elkaars achtergronden wilt ontdekken? Of brengen de verschillen ook ongemakken met zich mee?

We gaan met elkaar in debat aan de hand van enkele stellingen.

Om 21.15 wordt de winnaar van het dictee bekend gemaakt. De prijs is een digitale cadeaubon van €100,-             

Entree is gratis. Alle Enschedese scholieren zijn van harte welkom.

Meer informatie: Secil Arda, voorzitter Stichting Debat aan de Markt