debataandemarktoverig
Provinciale Statenverkiezingen

 

Verkiezingsdebat

Telt de burger nog mee in Overijssel?

 

Voor provinciebestuurders, (kandidaat)statenleden, politieke partijen, senioren, seniorenplatforms, seniorenraden, stichting welzijn ouderen, samenwerkende ouderenorganisaties , ouderenorganisaties, onafhankelijke ouderen, alle individuele belangstellende burgers, alle geïnteresseerde kiezers.

 

Woensdag 11 maart 2015, 14.00-16.30 uur

Statenzaal Provinciehuis, Luttenbergstraat 2, Zwolle

 

De lijsttrekkers en kandidaten van politieke partijen debatteren met elkaar en met de aanwezige kiezers

 

Debatleiding: Prof. Dr. Ir. Iteke Weeda

 

Panel:


 • PvdA           Tijs de Bree              

 • VVD             Monique van Haaf

 • CDA             Martin Reesink

 • D66              Wybren Bakker

 • GL                 Janet Duursma

 • CU                Jan Westert

 • SP                Gezina van de Ven

 • 50Plus         Fred Kerkhof

 • PvdD           Theo de Backer

 • PVV              Jeanet Nijhof

 • Lokaal Overijssel  Rob de Koe

   

 

 

 

 

Thema’s o.a.:


 • Mobiliteit en bereikbaarheid

 • Langer zelfstandig wonen

 • Zorgeconomie

 • Kracht van ouderen

 • Bovenlokale samenhang

 

 

 

  

Programma:

 

13.30-14.00 inloop, koffie en thee

 

14.00-14.05 opening door drs. W. Jaegers, voorzitter PROO                       

                     ( Participatieraad Ouderen Overijssel )

 

14.05-14.30  de aftrap: visie politieke partijen

 

14.30-15.30 debat met politieke partijen o.l.v.

                     mw. prof. dr. ir. I. Weeda

 

15.30-16.00 vragen vanuit de zaal aan de kandidaten

 

16.00-16.05 slotwoord door mw. ir. S. Arda, lid PROO

 

16.05-16.30 informele afsluiting met hapje en drankje

 

De Participatieraad Ouderen (PROO) wil met dit debat  aandacht vragen voor de positie van de burger in de provincie Overijssel. PROO komt op voor de belangen van alle burgers in Overijssel en specifiek voor de belangen van ouderen op het gebied van participatie, ontplooiing en  langer zelfstandig wonen. De kwaliteit van de samenleving wordt mede bepaald door maatschappelijk actieve burgers waaronder een groot aantal actieve senioren, ook in Overijssel. Op 18 maart 2015 gaan we stemmen voor de provinciale staten. We willen weten hoe de politieke partijen en bestuurders over thema’s denken die burgers aangaan.

Privé of namens uw organisatie, u bent van harte welkom!!

U kunt zich aanmelden t/m 11 maart a.s. bij voorkeur via

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of telefonisch op 074-25 00 155

(ma. t/m do. van 09.00 t/m 13.00 uur).

Als u namens een organisatie komt, vermeld dan vanuit welke organisatie, politieke partij en gemeente u komt.

Tevens graag vermelden met hoeveel personen u aanwezig zult zijn.

Vrije entree.