debataandemarktoverig
Vrouwen van Betlehem

 Niederländisch-Deutsches Café / Nederlands-Duits Café

 Vrouwen van Bethlehem/Frauen von Bethlehem

Dienstag ,20 Augustus 2019 van 18.30 tot 20.00 uur vindt het Nederlands-Duits Café plaats in de bibliotheek Gronau, Parkstrasse 1

De Gast is mevrouw Margreet Stroo, voorzitter Stichting Oecumenische Vrouwengroep Twente-Bethlehem.

De stichting zet zich in voor de bewustwording van de situatie waarin de Palestijnse bevolking in het algemeen en de vrouwen in het bijzonder leven, met daarbij bijzondere aandacht voor de initiatieven die bijdragen aan dialoog en onderling begrip tussen Palestina en Israël.  Afgelopen jaar werd een reis georganiseerd in samenwerking met het Arabisch Onderwijscentrum (AEI) in Palestina en met Nes Ammin, een Duits-Nederlands centrum in Israël. Communiceren met diverse bevolkingsgroepen over politieke ontwikkelingen en het religieuze en sociale leven in beide landen was daarbij een van de doelstellingen. Onze gast zal een presentatie houden met beelden. Daarna is er de gelegenheid tot vragen en discussie.

U bent van harte uitgenodigd om aan deze interessante avond deel te nemen.

Voorzitter: Secil Arda-Schiffel

Entree: € 5 incl. Koffie, Thee, Wijn

Scholieren/Studenten: gratis

Adres: Bibliotheek Gronau, Parkstrasse 1