debataandemarktoverig
Alfred Mozer

Niederländisch-Deutsches Café / Nederlands-Duits Café

 Alfred Mozer: Duitser, Nederlander, Europeaan (1905-1979)

Een zeer interessante biografie van de ‘vader van Euregio‘.

Op dinsdag , 25 februari 2020 van 18.30 tot 20.00 uur vindt het Nederlands-Duits Café plaats in de bibliotheek Gronau, Parkstrasse 1

Onze Gast is de auteur van het boek Paul Weller   

Alfred Mozer, geboren in München in 1905, begon in 1928 als journalist bij een socialistische krant in Emden (Oost-Friesland). Daar verdedigde hij de zwakke Duitse Weimar-democratie tegen het oprukkend nazisme. Al in 1933 moest hij vluchten naar Nederland. Daarop volgden zeven jaren van politieke ballingschap in Amsterdam en daarna nog vijf lange oorlogsjaren als Duitse onderduiker. Na de oorlog werd hij Nederlander. Hij sloot zich aan bij de PvdA en werd er de eerste Internationaal Secretaris. In 1958 werd hij in Brussel politiek adviseur en kabinetschef van de eerste Nederlandse Eurocommissaris Sicco Mansholt.

Na zijn pensionering in 1970 vestigde hij zich in de Achterhoek. Daar werd hij de drijvende kracht achter Euregio, het samenwerkingsverband aan beide zijden van de Nederlands-Duitse grens. Daar verruilde hij de Brusselse top-down benadering voor een benadering uitgaande van de burgers zelf, en kon hij kleinschalig en doelgericht werken aan zijn levensdoel: de Europese volkeren nader tot elkaar brengen in een verenigd Europa zonder grenzen.

Zijn leven en werk speelden zich af tegen de achtergrond van de twee wereldoorlogen. Het maakte hem na de oorlog tot een hartstochtelijk pleitbezorger van een Verenigd Europa. Niet alleen vanwege de nieuwe dreiging van de Koude Oorlog, maar ook vanuit een voortdurende zorg over een mogelijke terugval naar oude en nieuwe vormen van eng nationalisme.

Daarnaast maakte hij zich sterk voor het naoorlogse herstel van de Nederlands-Duitse betrekkingen. Zijn stellingname bij de komst van Claus von Amsberg in1965 leidde tot een vriendschappelijke band met het prinselijk paar. Als uitdrukking daarvan beeldhouwde Beatrix na Mozers dood diens borstbeeld. Een eer die maar weinig Nederlanders te beurt is gevallen.

Ir. Paul Weller schreef de biografie van Alfred Mozer, die in 2019 verscheen:
Alfred Mozer; Duitser, Nederlander, Europeaan (1905-1979)

Onze gast zal een presentatie houden met beelden. Daarna is er de gelegenheid tot vragen en discussie. Tevens  signeert hij het boek voor u.

U bent van harte uitgenodigd om aan deze zeer interessante avond deel te nemen.

Voorzitter: Ir. Secil Arda-Schiffel

Entree: € 5 incl. Koffie, Thee, Wijn

Scholieren/Studenten: gratis

Adres: Bibliotheek Gronau, Parkstrasse 1