debataandemarktoverig
Technologie in de zorg

UITNODIGING

Participatieraad Ouderen Overijssel (PROO)

 

Symposium / Ontmoetingsmarkt

Technologie in de Zorg en Kennisoverdracht aan Ouderen

 

Donderdag 19 maart 2020, 10.00-16.00 uur

Ontmoetingscentrum, Spoorstraat 7 in Wierden

 

Voor alle senioren, seniorenplatforms, ouderenbonden, raden van senioren, wmo-raden, adviesraden sociaaldomein, ouderenorganisaties, gemeentelijke, provinciale en landelijke bestuurders, politieke partijen, alle individuele belangstellende burgers, geïnteresseerde maatschappelijke organisaties, zorgaanbieders, technologische bedrijven die zich met zorg bezig houden, onderwijsinstellingen, wetenschappelijke bureaus.  

De Participatieraad Ouderen Overijssel (PROO) vraagt met dit symposium aandacht voor de positie van de senioren in de provincie Overijssel. De kwaliteit van de samenleving wordt mede bepaald door maatschappelijk actieve burgers waaronder een groot aantal actieve senioren. PROO wil hierbij een actieve rol (laten) spelen in de Overijsselse samenleving. Het symposium en de ontmoetingsmarkt is onderdeel van het PROO-project waarmee wij kennisoverdracht zorgtechnologieën aan senioren willen realiseren.

 

Programma:

 

10.00 uur          Ontvangst 

10.30 uur          Openingswoord door

                                   Mevrouw Ir. Secil Arda, voorzitter PROO                   

10.45 uur         Ouderenzorg, innovatie en technologie in het ziekenhuis.        

                          Inleiding door  Mevrouw Prof. Dr. Sophia de Rooij,

                          Voorzitter Raad van  Bestuur Medisch Spectrum Twente (MST)

11.25 uur          De match tussen mens en technologie thuis.                    

                          Inleiding door Mevrouw Dr. Marjolein den Ouden,

                          Lector Technology,  Health & Care Saxion Hoogeschool 

12.00 uur          Lunchpauze met broodjes     

 13.00 uur , Middagsessie met probeerservice en zorginformatiemarkt:

1. Senioren en Gamenastiek door Beweeg & Zo  en  Fit4Vit

2. Zorgtruck door Technologie en Zorgacademie (TZA)

3. Virtual Reality, Smart Solutions, Citizens Sience                   

4. Pop up stands, Zorg van Nu, Infomarkt         

Boeiende technische vernieuwingen en bestaande producten, die de zorg kunnen beperken, zelfstandig en veilig blijven wonen mogelijk maken, zelfredzaamheid bevorderen, communicatiemogelijkheden vergroten.

Wij nodigen u van harte uit kennis te maken met diverse aanbieders van technologieën in de zorg, mee te doen aan de probeerservice, deel te nemen aan de trainingen, onze ambassadeur te worden in de regio. Wij presenteren een zorginformatiemarkt.

U bent hartelijk welkom bij het proces van kennisoverdracht in de zorgtechnologie  aanwezig te zijn.                         

15.30 uur     Terugkoppeling, afspraken, netwerkborrel.                                        

 16.00 uur      Einde bijeenkomst.

 Privé of namens uw organisatie, u bent van harte welkom.

 Toegang: € 5,- p.p. inclusief lunch.

 Aanmelden: Op de  website  www.proo-overijssel.nl  onder  het hoofdstuk symposium.

U kunt meteen via iDEAL of via een overschrijving betalen.

Mocht u niet de mogelijkheid hebben om via deze methode aan te melden dan kunt u telefonisch (06-27526992) contact opnemen met dhr. Theo Heesen, penningmeester PROO.